classified listings on wegotads.co.za : Place a classified advertisement in any one our 18 newspaper titles, sold across South Africa�s metropolitan areas with sales in excess of 2,3 copies per week and have the same advertisement placed on online for FREE.

Browse other Categories in Personals
Page 1 of 41
 815 ads | in Personals sort by:
 !!!!!!!!! ABORTION Mpumelo Clinic Pills Pump Dxt Done here sametime From R150 - 0-7mth Dbn, Eshowe, Emp, Nongoma, Pmb, R/Bay 0732666689
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 AKALUMBU HERBALIST % 082 084 5048 Gudluza isitha, Buyisa isithandwa, imali ingena kwi acc, sigubu semali, intambo yemali, amagundani alanda imali, ngiQedela umsebenzi ungaphelanga Phuma ejele Nyamalalisa isisu, Bheka mina ngedwa amafutha emali ngitha...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 AKIKI HERBALIST Ngidume ngokusula izinyembezi zabantu ngiyathaka ngiyaphindisela uma usuhlulekile kwabanye woza kimi lBuyisa isithandwalBheka mina ngedwa lBuyisa izinto ezilahlekile lNyamalalisa isisu lAmafutha ezimanga enza u 3 million lAmagundane a...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 ALI HERBALIST Inyanga idume nomuthi yokwazi nokweza izinto HAmagundane alanda 1million 1 day H Bheka mina ngedwa H Yiba yinduna emsebenzini H Thola umshado ngokushesha H Buyisa isithandwa sakho HQinisa indoda noma mfazi HSikhwama semali H Gudluza is...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 ATTRACTIVE slim lady would like to meet an unattached White gentleman 65+ who is tall, presentable and interesting for friendship. SMS Only 074 7295622
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 BABA ADAMU Abantu base Gauteng nase Thekwini. Um izinto zenu zingahambanga kahle ngonyaka odlule ningazibulali. Shintsha impilo yakho.Buyisa isithandwa sakho *Bheka mina ngedwa *Imali esheshayo *Imali yamadlozi *Abafana bomoya * Imali ingene kwi Acco...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 BABA KALICHA Abantu bese Gauteng nAse Thekwini uma izinto zenu azihambanga kahle kulonyaka odlule ningizibulali. Kuthiwa akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Shintsha impilo yakho kulonyaka ubaba noma umama phuthuma namhlanje. Buyisa isithandwa *Bheka mina ...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 BABA MAJOLA PINETOWN 100% Buyisa isithandwa. Khipha isisu, lotto, casino, imali yamadlozi, imali eshes hayo, isikhwama semali, Sendawana oil. Amagundane alanda imali. Ngithakatha imali yasebank ize kuwe. Qeda iloan / isikweletu onazo, wallet magic ...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 BABA MTHETWA HERBALIST Ngiqedela imisebenzi iyahlulwa izinye inyanga. Ngidume ngokubuyisa nokukhiya isithandwa 15 mins R300. * Nyamalalisa isisu R250 * Gudluza isitha 30mins R450 Intambo eletha imali R600 000 ngosuku Woza nenkanyiso. Ngiyagalanta 08...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 BABA SHIUMBA HERBALIST Ngisize abantu abaningi kulezizinkinga: l Buyisa isithandwa sakho same day l Bheka mina ngedwa l Imali ingene kwi account yakho l Imali yamadlozi l Nyamalalisa isisu same day l Qinisa umuzi wakho l Buyisa izinto ezilahlekile l ...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 !! CHIEF GONONDO Buyisa isithandwa. Bheka mina ngedwa. Ngibolekisa amagundane. Imali Esheshayo. Imali ingena kwi account yakho, Wallet magic Emsebenzini. Gudluza isitha. Amafutha ezimanga anga kwenzela u2Million Same day 100% Finish unfinished job D...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 CHIEF JAMALI lBuyisa isithandwa sakho - Sameday lBheka mina ngedwa lBuyisa izinto ezilahlekile lNyamalalisa isisu lHlanyisa umuntu lImali esheshayo lImali lingena kwi Akhawunti Yakho lQinisa umuzi nemfuyo lHola kabili lSusa izikweletu lWoza Woza ...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 DR. ABDALA 072 474 6543 Udume ngokubuyisa isthandwa 1 day R200. Khulisa / mvusa nduku 30 mins R250. Gudluza isitha 6 hrs R590. Amagundane alanda imali R400. Nyamalalisa isisu ngomoya 1 hr R150. iLotto / cassino R150 Cisha izikwelethu R200 imali ishes...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 DR. KHULU BWANADO Ngiqedela imisebenzi eyahlula banye 100% Buyisa isithandwa noma into ebiwe, Gudluza isitha, Khipha umuntu ejele, Qinisa ibhizinilakho, Khulisa induku, Khipa isisu, Hlunkanisa abathandanayo dlozi likufakele ngosuku R250000 edlini Ima...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 DR KING USENI MITHI AYIFANI HERBALIST lIsifo sokuwa / Thola ingane lAmagundane alanda imali lSula isikweletu lBheka mina ngedwa / Imali esheshayo lBuyisa isithandwa sakho lFumana umsebenzi lGudluza isitha / Wina iLotto lUkubuyisa izinto ezebiw...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 DR MILAZI & SONS 073 571 2142 HOwokuqinisa umuzi wakho R120HOwemali uma iphephuka R90 HChumisa ukudla kwande emasimini R60 H Ele bhizinisi bathenge abantu R50 HKhipha isichitho uthandwe ngabantu R210 HNdiyabolekisa ngegundwane 3 days small & Big R25...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 KHULU KAWINSA 071 440 5044 DURBAN Nansi inyanga edumile : Amagundane alanda imali, buyisa isithandwa, Imali esheshayo, khulisa / vusa induku, Lotto/ Isikhwama semali. Casino, thola ingane, imale ingena ebank. Nciphisa amabele. Nokunye okuningi. Khokh...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 !!KING ATUPEJE HERBALIST Buyisa isithandwa sakho, uhola kabili emsebenzini. iLotto gazini, abafana basemoyeni, amagundane, imali esheshayo, uKhulisa induku. Isikhafulo, isikhwama semali, iRing yemali, ukukhullula isisu, Hlukanisa abashadile, ukubuyi...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 KING GAMA lBuyisa isithandwa sakho lPhelisa izikweletu zakho lAmagundane alanda imali lIzinkinga zomshado lAmafutha ezimanga lUkuvikela amasela esitolo nase zimotweni zakho lAbantu abangenayo inzalo lImali ingena kwi-Account yakho lUmuthi we...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
 KING MURA Ukhokha Sekulungile Buyisa isithandwa sakho, khulisa induku, hola kathatu, Thola imali esheshayo, Thola intambo lemali, Qinisa umuzi kanye nebhizinisi lakho, amagundane alanda imali. Thola umsebenzi, hlukanisa abathandanayo. Ssula isikwelet...
 
Save This Listing
Listed: Sun 29-03-2015
KZN
← Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next →
  Tips
To save an ad, click the Clip-It button located on the left of that ad's description.
Use Search to get more results by specifying a broader region.