• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • DFA
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search
Search for


In 

Filter by Region


 

314 Results Found in Herbalist Sort 

PROF PEACE 074 256 4344 ?Financial experts for a better life ?Financial problems ?Win lotto & casino ?Cash in account ?Bring back lost lover ?Speed up payouts ?Cleanse badluck ?Bring unfinished jobs ?Get Magic wallet ?Get promotion at work ?Stop drugs/ alcohol ?Delete loans/ debts 074 256 4344
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
Western Cape
 
DR. MKHULU NKHANDWE Ngiqedela imisebenzi eyahlula banye 100% Buyisa isithandwa noma into ebiwe, Gudluza isitha, Khipha umuntu ejele, Qinisa ibhizinilakho, Khulisa induku, Khipa isisu, Hlunkanisa abathandanayo dlozi likufakelengosuku R250000 edlini Imali ingena kwi account yakho, sula isikweletu ngibolekisa isandawana silanda R1Million, iwalley magic, Imali yenziwa phamukwakho amafu tha asedawana Nokuningi100% Ngiyadiliva 073 1575 558
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
KING MANDELE Konke ku u R200. Gudluza Izitha Imali Ingena kwi Account. Buyisa Isthandwa Amagundane Alanda Imali. Mkulisa Induku Bheka mina kuphela. Umunti wamacala. Umunti wokuchupha umfazi. Ukusula izikweletu Hlukanisa Abantu Abathandanayo. Kanye no kunye okuningi Isikhathi sifikile kuthi. Uhlukane no Dokotela Mbumbulu. 063 1759104 / 074-7802382
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
MKHULU SAIDE HERBS % 0782479937 Uma usuhambile uzama usizo ungalutholi woza ngizokusiza ukuceba ube nemali, imali esheshayo uyithola ngokusa, imali ingena kwi account, buyisa isithandwa, amagundane, gudluza isitha ngosuku, ngiyayiqedela imisebenzi oshiywe abanye odokotela. Phatha Nkanyiso Kuphela Indawo. PINETOWN
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
BONGA DR. MALINGA NGOKUSHINTSHA IMPILO YAMI Usuzame usizo wahluleka kodokotela abaningi. Woza ku baba. Ngingu Mangi inambala yami ithi ohlala Free State. Ngisfisa ngathi ubaba ngisheshe ngimazi ngaphambi kokumosha imali eningi kangaka ezinyangeni, odokotela nezangoma. Ngibone obebonga kwiphepha i Daily News ethi ungowakwa-Gumede ubonga uDr Malinga ngokushitsha impilo yakhe kanye nomndeni wakhe ngezinkinga zabo zezimali. Mina ngavele ngabe nomndlandla ngabafana abancane tokolo -she abangangifakela imali ingango R400 000 kwi-Akhawunti yami yasebhange lokho kwenzeka emva kwamahora anabili nje kuphela nemali yabe isikhona ebhange ngamkhokhela uR900 000 kuphela emalini engayithola. umfowethu yena waxhumama naye efuna isikhwama semilingo ukuze athole uR700 000 nsukuzonke kodwa ngoba ubehlala kude kwaphoqa ukuba amposela yona wabe eseyithola ngosuku olulandelayo emva kokufika kwesikhwama ube esesethola uR240 000. Ngalo lolosuku. Wabe esemkokhela uR30 000. Njalo ngesonto. Umzala wami yena wakhetha amagundane ukuthi amfakele imali emzini wakhe wathuka woma ebona uR3.6M. Ekuseni ngakusasa wakhokhela uDr uR500 000. Kwimali ayitholile. Umngani wami yena ubefuna ukuwina i-lotto ngomhlaka 11 November kwizinamba zenhlanhla azinikwe uDr Malinga kwamthusa ukunona ukuthi izinamba zonke azifakele ziphumelele wase ekhokhela uDr u-15%. Kubo bonke abantu engabayela kubaba Mbeki baluthola usizo. Ngifisa ukubonga umndeni wakwamkhize ngokufakaza kwabo ephepheni ngokunjalo Dr. Malinga ngosizo iwakhe. Uma unanoma iyiphi inkinga ungabazi, ungamfonela nawe uzokusiza.Izinombolo zikaDr Malinga 100% Grtd DBN 073 9477 219
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
DR. NGUBANE HERBALIST 060 333 7874 Ngiqedela imisebenzi eyahlula abanye 100% Ukubuyisa isithandwa noma ebiwe, Gudluza isistha, Khipa umuntu ejele, Khulisa induku, Khipa isisu, Hlukanisa abathandayo, idlozi likufakele u1million ngosuku imali ingena kwi account, Sula isikweletu, Ngibolekisa isendawana silanda 1 million, iwallet magic idonsa u500 000 ngosuku, Imali yenziwa phamukwakho, Amafutha asendawana, Nokunye Okuningi, 100% Call Ngubane Ngiyadiliva 060 351 3590
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
PROF ASAUKA Ukhokhovu wenkinga HZemali nemndeni HKubuyisa isithandwa Himali esheshayo, HKususa isisu HIsikwama semali yonke, Imithi yisebenza 1 hour Kuphela % 0781567350
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
PROFESSOR DR MANDISA Bring Back lost lover. Penis Enlargement. Make your partner think and dream of you only. Get money using Chikumba in 15 min. Winning Gambling and bring more customers to your business. Pregnancy problems same day. Magic Rings for winning Lotto and Casino. Court Cases no matter how big. Get Women or Men of your choice. Bind your Marriage. Delete your Loans and Debts. Finish unfinished Jobs. Call Dr Mandisa 078 854 8072
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
PRINCE ALI *PAY AFTER JOB IS DONE* * Lost love, divorce, marital problems. * Win the Lotto and Powerball, all six numbers, money in your account the same day. * Pay all your debt and blacklist. * Magic wallet, magic ring to make you rich / financial problems. * Manhood power * All woman's problems eg pregnancy. * Promotion at work and increase in salary. * Win court cases *Incomplete work free* Phone 073 302-6160.
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
Gauteng
 
HEALER MANDWA l Financial problems l Lost love l Court cases l Bad luck % 0638586548 Pay after results
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
Western Cape
 
BABA MAKINA Usuzame wahluleka. Woza kubaba Makina. Kama lami ngu Nosipho Majola nsihlale eNewcastle 0735426714. Ngisifisa ngathi ubaba ngisheshe ngimazi ngapha ngokumosha imali eningi kangaka ezinyangeni. Ngibone ebobonga kwi iSunday World. Ngakhetha abafana bafishane abaletha imali kwi account yami emva kwa mahora amabili yabe ingenile ebhange R2million. Sengikhokela kuto. Ngakhokhela zonke isikweletu kubo bonke abantu engabayela kubaba Makina baluthola usizo. Uno unanomayiphi inkinga 076 702 1002
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
DR MBUMBA HBuyisa isithandwa HImali ingene eBank HMkhulisa induku 10mins HWina Lotto / Cassino H Nyamalalisa isisu HSula isikweletu HKhiya indoda/umfazi ezwe wena wedwa Ngiqedela imisebenzi 100% GUARANTEED 071 0784676 STANGER/ DBN / EMPANGENI
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
Western Cape
 
LALASI ASTROLOGIST Free reading All Problems Welcome 031 463 3067 073-019 3374
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
DR KHAWULE Yeka ukukhala. Nalu usizo. Buyisa isithandwa. Imali engena ebank. Gudluza isitha. Imali esheshayo. Amagundane alanda imali R150 000 ngosuku! Ngiyadiliva noma kuphi. Khokha sewuphumelele % 063 1901 458
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
PAPA KADULU Ningu Sbongle Dlamini mina kukhona udokotela engimaziyo ungisizile kade ngase ngiba hamba udokotela usize ngokuceba R4.100.000 ufake imali ku acc yakho. Inanbolo ze Lotto, Imali isikhwama uR1Million ukwenza ngosuku igama lakhengu (KADULU) Mofonele uzokusiza 063 8322139
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
!!!100% MPW Izinkinga zemali kuphela shayo, lotto, casino, imali engena ebank, Wallet magic, Amagundande alanda imali. Pay After 083 621 5041 DBN, ISIPINGO, JHB
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
MAJOLA UDUME NGOKUBUYISA ISITHANDWA, GUDLUZA ISITHA IMALI YETHAMBO IMALI ESHESHAYO AMAGUNDANE ALANDA IMALI NGOSUKU R100 000 NGIYA KHUHA MBISELA NOMAYO KHUPHI NIKHUNYE KHUNINGI KHOKHA SEWUPHUMELE 0789045468
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
LOVE SPELLS HERBALIST HEALER Is your marriage/family falling apart? Love relationship or divorce problems? Can't succeed in life, love or career? Unhappy due to sexual related problems? Bad luck or misfortunes in life? Clear all forces of evil energy in your way of success? Eliminate fights in family, career & in law? Get your lost lover & feelings back & seal him/ her? In Herbs, Spells, Inner Spiritual Energy, Prayers & Holy Water. Anything is possible to change in your life. 011 050 1847 012 772 2272 078 935 1737 www.ssentherbaland therapy.co.za info@ssentherbaland therapy.co.za
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
Gauteng
 
MIRACLES STILL HAPPENS WITH DR ABU ZITOO Lost lover, sexual problems, financial problems, penis enlargement and all your problems. Call, Whatsapp 083 877 0517
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
Western Cape
 
KING AKHUNO Izinkinga zemali kuphela imali esheshayo, Lotto/ Casino, Imali engena ebank, Amagundane,sula isikweletu nokunye. PAY AFTER 073 259 4422
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
!!!100% ANASI Izinkinga zemali kuphela, imali esheshayo, lotto, casino, imali ingena ebank. Wallet magic, Amagundane alanda imali. Pay after. % 071 8341 290
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
MIRACLES STILL HAPPENS WITH DR BLACK Lost lover, sexual problems, financial problems, penis enlargement and all your problems. Call, Whatsapp 073 1798 766
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
Western Cape
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 
HERBAL POWER www.herbal power.co.za Solves all problems. Free fortune over the phone. Riaz % 084-7365 552 Don't fall for fake adverts
Save This Listing
Listed
Wed 18-01-2017
KZN
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next →